In juli 2018 hebben wij op deze website een nieuwe versie van het Handboek Omgevingsveiligheid, inclusief een aantal stappenplannen, gepubliceerd. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Uitbreiding van het Handboek Omgevingsveiligheid

Sinds de zomer van 2018 is het handboek aangevuld met een aantal nieuwe onderwerpen zoals het stappenplan voor het bepalen en berekenen van het plaatsgebonden risico. Daarnaast zijn alle teksten waar nodig aangepast aan de laatste versie van de AMvB’s, zoals vastgesteld in augustus 2018.

Archieffunctie Handboek Omgevingsvingsveiligheid

Het Handboek Omgevingsveiligheid wordt regelmatig aangevuld. Vaak gaat het om kleine updates, maar soms ook om het toevoegen van grotere tekstdelen of stappenplannen. De grotere updates maken we bekend via nieuwsbrieven. Om te zorgen dat u altijd kunt zien wat het verschil is met eerdere versies van het handboek is er een archieffunctie toegevoegd. Op elke pagina van het handboek kunt u aan de rechterkant een link naar de archieffunctie vinden.

Catalogus Omgevingsveiligheid

In de loop van 2019 wordt het Handboek Omgevingsveiligheid uitgebreid met een maatregelencatalogus. Uit de feedback op het handboek blijkt dat veel (toekomstige) gebruikers hier behoefte aan hebben. In de eerste maanden van 2019 wordt een concept gevuld en vanaf medio 2019 zal de omgeving er gebruik van kunnen maken. Deze maatregelencatalogus kunnen wij niet alleen maken. Daar hebben we uw waardevolle praktijkkennis en –ervaring voor nodig. De bedoeling is om samen met gebruikers van het handboek de database verder te vullen zodat er een overzicht beschikbaar komt van in praktijk bewezen veiligheidsmaatregelen die de omgeving bescherming bieden tegen brand, explosies en gifwolken. De catalogus is bedoeld voor architecten, bouwbedrijven, stedenbouwers, ambtelijk specialisten, brandweer, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)/ GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), risico veroorzakende bedrijven, universiteiten, hogescholen en andere professionals. We zijn nu op zoek naar mensen die ons verder kunnen helpen bij het realiseren van de maatregelencatalogus. Mocht u ons hierbij willen helpen, dan horen we het graag. Ook wanneer u nog suggesties heeft voor de maatregelencatalogus of voor een volgende versie van het handboek. Feedback blijft zeer welkom!

Relevant congres 2018

Wij hebben het jaarlijkse externe veiligheidscongres Relevant, dat 20 november plaatsvond, onze infosessie over het handboek benut om input op te halen voor de maatregelencatalogus. Wij hebben veel relevante suggesties ontvangen over:

  • welke type maatregelen opgenomen moeten worden in de catalogus;

  • welke kenmerken van maatregelen verzameld moeten worden;

  • hoe maatregelen geordend moeten worden in de catalogus;

  • hoe u als gebruiker of betrokkene kunt bijdragen aan de catalogus.

Wij willen iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken voor de waardevolle suggesties. We maken op basis van deze input een eerst concept van de catalogus.

Verbetering Feedsbacksysteem

Op dit moment kan via omgevingsveiligheid@rivm.nl feedback worden gegeven op het handboek. In 2019 willen wij overstappen op een systeem dat het eenvoudiger maakt om als gebruiker van het handboek of betrokkene feedback te geven op het handboek. Zodra het nieuwe feedbacksysteem online gaat, zullen we u hierover informeren.

Afstudeer- en stage opdrachten

Wij hebben een aantal stage- en afstudeerplekken opengesteld voor studenten die ons komend jaar gaan helpen bij het aanleveren van maatregelen en relevante informatie hierover (zoals effectiviteit, mogelijkheden tot borging etc.). Hiervoor hebben zich meer studenten gemeld dan wij een plek kunnen bieden. Daarom zoeken wij organisaties die ook een stage- of afstudeerplek kunnen bieden. Daarnaast willen we het graag weten als u interessante informatie heeft waar de studenten gebruik van zouden kunnen maken. Interesse kunt u laten weten via omgevingsveiligheid@rivm.nl.