Omgevingsveiligheid

In Nederland is de ruimte voor wonen en werken schaars. Mensen willen gezond en veilig leven, en het bedrijfs­leven wil ruimte voor economische groei behouden. Deze blijvende zoektocht naar een optimaal gebruik van de beperkte ruimte is het onder­werp van omgevingsveiligheid. Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico’s van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën. Het gaat om de “feitelijke” risico’s, met soms grote onzekerheden, én om gepercipieerde risico’s. RIVM Omgevingsveiligheid is het onafhankelijke kennis- en onderzoekscentrum voor omgevingsveiligheid dat overheden adviseert en ondersteunt bij de beleids- en uitvoeringstaken.

English

Contact

Vragen kunt u bij voorkeur per e-mail stellen via: omgevingsveiligheid@rivm.nl

Wij streven er naar eenvoudige vragen binnen enkele dagen te beantwoorden. Specifieke adviesaanvragen, zoals een second opinion van een Quantitative Risk Assessment (QRA), verlopen via een offertetraject met opdrachtverlening.

Postadres
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/ VLH
Postbus 1/ Postbak 21
3720 BA Bilthoven

Informatiebrochure Omgevingsveiligheid