Aanwijzing van de stappenplannen

  De stappenplannen op deze pagina maken deel uit van het Handboek Omgevingsveiligheid. In de Omgevingsregeling staat welke stappenplannen door de wetgever worden aangewezen.
  Op dit moment bevat het Handboek Omgevingsveiligheid stappenplannen voor het:

  • bepalen van het plaatsgebonden risico (Bijlage VII en paragraaf 5.1.2.5, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving ));
  • bepalen van aandachtsgebieden (artikelen 5.12 en 5.13, Bkl);
  • proces besluitvorming omgevingsveiligheid (artikelen 5.14 t/m 5.17, Bkl);
  • proces bepalen van voldoende bescherming (artikel 5.15, Bkl);
  • aanwijzen voorschriftengebied en/of risicogebied (artikelen 5.14, 5.16 en 5.17, Bkl);
  • vaststellen van de technische gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen (artikel 4.7, Omgevingswet).

  Stappenplannen voor bepalen plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

  Onderstaande stappenplannen dienen voor het bepalen van het plaatsgebonden risico (Bijlage VII, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving ) en paragraaf 5.1.2.5, Bkl) en het bepalen van brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebieden van bestaande, nieuwe of gereserveerde risicovolle activiteiten (artikelen 5.12 en 5.13, Bkl).  

  Stappenplannen verantwoording ontwerp veilige omgeving

  Onderstaande stappenplannen dienen om invulling te geven aan voorschriftengebieden (artikel 5.14, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving )), de verantwoording groepsrisico (artikel 5.15, Bkl) en desgewenst gebruik te maken van mogelijkheden geboden door het aanwijzen van risicogebieden externe veiligheid (artikel 5.16 en 5.17, Bkl).

  Stappenplannen gelijkwaardigheid

  Onderstaande stappenplannen zijn toepasbaar om de technische gelijkwaardigheid te bepalen van een alternatieve maatregel (artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet).