Het Rijk introduceert met de Omgevingswet een gemoderniseerde aanpak van het externe veiligheidsbeleid.
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én het werkveld het Handboek Omgevingsveiligheid om inzicht te geven in het nieuwe systeem. Daarnaast biedt het handboek methoden om invulling te geven aan omgevingsveiligheid. Het handboek, dat als website is gepubliceerd, is bedoeld voor bestuurders, burgers, gebiedsontwikkelaars en andere deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het omgevingsveiligheidsbeleid.

Stappenplannen Omgevingsveiligheid

Stenen in rivier

De stappenplannen maken deel uit van het handboek. Op dit moment bevat het handboek stappenplannen voor het:

  • bepalen van het plaatsgebonden risico
  • bepalen van nieuwe, bestaande of te reserveren aandachtsgebieden
  • de verantwoording van het ontwerp van een veilige omgeving
  • vaststellen van de technische gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen