Het handboek geeft inzicht in het systeem van omgevingsveiligheid en beschrijft methoden om hier invulling aan te geven. Het gaat hierbij om de vraag of bij de inrichting van een gebied extra aandacht nodig is voor bescherming van mens en milieu. Het handboek is bedoeld voor bestuurders, burgers, gebiedsontwikkelaars en andere deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het omgevingsveiligheidsbeleid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het handboek opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

U bevindt zich op de navigatiepagina van het handboek. Van hieruit kunt u navigeren naar het onderdeel 'Stappenplannen Omgevingsveiligheid' voor de technische informatie om invulling te kunnen geven aan omgevingsveiligheid en naar de verschillende blokken met achtergrondinformatie.

Stappenplannen Omgevingsveiligheid

Stenen in rivier

De stappenplannen Omgevingsveiligheid kunnen gebruikt worden voor het:

  • bepalen van het plaatsgebonden risico
  • bepalen van aandachtsgebieden
  • proces besluitvorming omgevingsveiligheid
  • proces bepalen van voldoende bescherming
  • aanwijzen voorschriftengebied of risicogebied
  • technische gelijkwaardigheid alternatieven