Het Rijk introduceert met de Omgevingswet een gemoderniseerde aanpak van het externe veiligheidsbeleid.
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én het werkveld het Handboek Omgevingsveiligheid om inzicht te geven in het nieuwe systeem. Daarnaast biedt het handboek methoden om invulling te geven aan omgevingsveiligheid. Het handboek, dat als website is gepubliceerd, is bedoeld voor bestuurders, burgers, gebiedsontwikkelaars en andere deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het omgevingsveiligheidsbeleid.

Stappenplannen Omgevingsveiligheid

Stenen in rivier

De stappenplannen Omgevingsveiligheid kunt u gebruiken voor het:

  • bepalen van het plaatsgebonden risico
  • bepalen van aandachtsgebieden
  • proces besluitvorming omgevingsveiligheid
  • proces bepalen van voldoende bescherming
  • aanwijzen voorschriftengebied of risicogebied
  • technische gelijkwaardigheid alternatieven