Het Rijk introduceert met de Omgevingswet een gemoderniseerde aanpak van het externe veiligheidsbeleid.
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én het werkveld het Handboek Omgevingsveiligheid om inzicht te geven in het nieuwe systeem. Het handboek, dat als website is gepubliceerd, is bedoeld voor bestuurders, burgers, gebiedsontwikkelaars en andere deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het omgevingsveiligheidsbeleid. Daarnaast biedt het handboek methoden om invulling te geven aan omgevingsveiligheid.