Begin 2021 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een memo opgeleverd waarin is verkend wat onderzoek naar het thema veiligheidsbeleving kan betekenen voor het domein vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze memo wordt inzicht gegeven in de termen veiligheidsbeleving, risicoperceptie, risico-acceptatie en risicocommunicatie en de relatie tussen deze termen. Daarnaast wordt in deze memo ingegaan op het belang van rekening houden met risicoperceptie en risico-acceptatie bij risicocommunicatie en beleidsontwikkeling op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen. Tot slot wordt inzicht gegeven in de kennis die is verzameld bij eerdere onderzoeken naar de beleving van en risicocommunicatie over vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland.