Dit is een reservering.

Vooralsnog lijkt het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 4.7 Omgevingswet) de juridische mogelijkheid te bieden om met alternatieve maatregelen een bescherming te realiseren die een gelijkwaardige of betere bescherming biedt dan de afstandseisen voor het plaatsgebonden risico (artikel 5.8 en 5.11 Bkl) en het belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen (artikel 5.18 en 5.19 Bkl).