Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is op zoek naar studenten die een stage- of afstudeeronderzoek  willen doen naar de bescherming tegen brand, explosies en gifwolken als gevolg van ongevallen met gevaarlijke stoffen.  Het onderzoek voer je uit bij het RIVM, of als project binnen je eigen universiteit of hogeschool. Jouw resultaten helpen RIVM bij het verder ontwikkelen van het Handboek Omgevingsveiligheid en de Maatregelencatalogus  Omgevingsveiligheid.  

Concrete opdracht of een eigen onderzoeksvoorstel

Je onderzoek is gericht op het komen tot een veilige en gezonde leefomgeving die voldoende bescherming kan bieden tegen brand, explosie of gifwolken als gevolg van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Je richt je op één van de hieronder weergegeven concrete opdrachten of formuleert een eigen onderzoeksvoorstel. In beide gevallen kun je jouw onderzoek afstemmen op je eigen kennis, vaardigheden en interesses.  Natuurlijk ga je daarbij uit van de eisen die je opleiding stelt en stem je af met je begeleider binnen RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Studierichtingen
Studenten vanuit alle studierichtingen zijn welkom. Voorbeelden zijn: communicatie, multimedia design, bestuurskunde, veiligheidskunde, technische bestuurskunde, bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ordening & planologie, milieustudies/ milieuwetenschappen.

Interesse? Neem contact op..
Elk half jaar hebben wij weer nieuwe plekken (start rond februari of start rond september). Heb je interesse in een stage- of afstudeeropdracht omgevingsveiligheid, neem dan contact op met Jeroen Neuvel (jeroen.neuvel@rivm.nl ) of Arjan Boxman (arjan.boxman@rivm.nl). Wil je opvallen..? Denk in je mail dan vooral aan het opnemen van je motivatie, een beknopte CV en een korte beschrijving (circa vijf zinnen is genoeg) van je onderzoeksvoorstel. 

Ervaringen studenten

In de afgelopen periode hebben al meerdere studenten een stage of afstudeeronderzoek gedaan voor de maatregelencatalogus. Onderstaande quotes zijn van deze studenten en geven een beeld van de wijze waarop zij hun onderzoek hebben ervaren.

"Je krijgt hier alle ruimte om je eigen onderzoek te doen met professionele begeleiding die altijd voor je klaar staat."

‘’Mijn afstudeerstage bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) was een uitstekende toevoeging aan mijn studie. Ik heb veel kennis opgedaan op het gebied van omgevingsveiligheid en heb veel ruimte gekregen om aan mijn persoonlijke leerdoelen te kunnen werken. De begeleiding was groot en daarnaast was iedereen bereid om mij te helpen met mijn onderzoek. De inhoudelijke kennis die het RIVM beschikt op het gebied van veiligheid en op het gebied van onderzoek heeft zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als veiligheidskundige.’’

"Stagelopen bij het RIVM blijft leuk ondanks de COVID-19 crisis. Tijdens mijn stage bij het RIVM merkte ik dat ik niet alleen met mijn eigen begeleider overleg had maar dat eigenlijk heel het team mij feedback gaf op de dingen die ik opleverde. Dit gaf mij het gevoel dat ik bij iedereen (virtueel) kon aankloppen om te vragen om feedback. Verder neemt het RIVM meerdere stagiairs tegelijk aan, zo loop je niet alleen stage maar gezellig met z’n tweeën of drieën. Hierdoor leer je van elkaar en stap je vooral aan het begin van de stage wat sneller op collega’s af".

Resultaten tot nu toe uitgevoerde opdrachten

Via de onderstaande downloads zijn de resultaten beschikbaar van de tot nu toe afgeronde afstudeerscripties.

Scriptie: perspective of risk regarding the transportation of hazmat by train between citizens and planners in Eindhoven