Het  RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt een maatregelencatalogus voor Omgevingsveiligheid. We zijn op zoek naar studenten die hier in het kader van stage- of afstuderen onderzoek naar willen doen.  We denken daarbij aan studenten in een van de volgende studierichtingen:  communicatie, bestuurskunde, veiligheidskunde, technische bestuurskunde, bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ordening & planologie, milieustudies/milieuwetenschappen. Het onderzoek voer je uit bij het RIVM, of als project binnen je eigen universiteit of hogeschool.  

Interesse?

Onderstaande beschrijvingen geven een indruk van mogelijke opdrachten. Heb je interesse in een stage- of afstudeeropdracht omgevingsveiligheid, neem dan contact op met Jeroen Neuvel (jeroen.neuvel@rivm.nl ) of Arjan Boxman (arjan.boxman@rivm.nl). In 2020 verwachten wij namelijk weer nieuwe plekken aan te kunnen bieden. Onderzoeksvoorstellen zijn dan ook van harte welkom.

Toelichting

Mens en milieu beschermen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat is in het kort het doel van Omgevingsveiligheid. Het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt inzichtelijk hoe het Nederlandse omgevingsveiligheidsbeleid is opgebouwd en wie welke rol heeft. Ook kan met het handboek lokaal beleid worden vormgegeven. Om dit beleid praktisch te maken ontwikkelt het RIVM een maatregelencatalogus. Hierin kunnen maatregelen worden opgenomen en gedeeld, becommentarieerd en gewaardeerd.

Resultaten tot nu toe uitgevoerde opdrachten

Via onderstaand downloads zijn de resultaten beschikbaar van de tot nu toe afgeronde afstudeerscripties.