Arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid hebben raakvlakken met elkaar, maar in de praktijk zijn het duidelijk nog twee verschillende werkgebieden. Niet alleen in de praktijk maar zo ook in de wet- en  regelgeving zijn de twee veiligheidsdomeinen gescheiden. Door op zoek te gaan naar de overeenkomsten zou er in de twee veiligheidsdomeinen wellicht meer kennis kunnen worden opgedaan. In dit onderzoek is door middel van kwalitatief onderzoek inzicht verkregenin de mogelijkheden om kennis van het ene domein over te brengen naar het andere domein. Oftewel, in hoeverre kan omgevingsveiligheid leren van arbeidsveiligheid en vice versa.