Hoe kan de mens beschermd worden tegen de gevolgen van een explosie vanuit een lijnbron met gevaarlijke stoffen?

De resultaten van het onderzoek dienen als inhoudelijke input voor de Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid

Door

Daphne Heemsbergen

Voor het behalen van de Bachelor  Integrale Veiligheidskunde aan de Saxion Hogeschool te Deventer

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu