Overzicht van de vragen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gesteld over het Handboek Omgevingsveiligheid en de daarbij behorende stappenplannen en de antwoorden daarop.