Overzicht van de vragen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gesteld over het Handboek Omgevingsveiligheid en de daarbij behorende stappenplannen en de antwoorden daarop.