Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) doet op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoek naar de veiligheidsbeleving van omwonenden van chemiebedrijven en transportroutes waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd. In 2018 heeft het RIVM een instrument ontwikkeld waarmee kan worden gepeild hoe veilig omwonenden van chemische industrie zich voelen. Dit instrument kan in heel Nederland worden gebruikt en herhaald. De eerste opzet van het instrument is ontwikkeld en getest in twee stedenː één met veel industrie in de omgeving (Zaandam), en één met enkele chemiebedrijven in de stad (Deventer). In de zomer van 2020 is een belevingsonderzoek uitgevoerd onder omwonenden van Chemelot. In 2020/2021 is een verkenning uitgevoerd naar het thema veiligheidsbeleving voor het domein vervoer van gevaarlijke stoffen. Op deze pagina kunt u kennis nemen van de opgeleverde producten.