Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een instrument ontwikkeld waarmee kan worden gepeild hoe veilig omwonenden van chemische industrie zich voelen. Dit instrument kan in heel Nederland worden gebruikt en herhaald. De eerste opzet van het instrument is ontwikkeld en getest in twee stedenː één met veel industrie in de omgeving (Zaandam), en één met enkele chemiebedrijven in de stad (Deventer). In de zomer van 2020 is een belevingsonderzoek uitgevoerd onder omwonenden van Chemelot.